Kyläyhdistys


SUSIKAS on vanha ja perinteinen kylä Pohjois-Tammelassa, jossa on tällä hetkellä noin 70 taloutta. Susikas on pienestä koostaan huolimatta sisukas ja aikaansaava yhteisö. 

Kylän toiminta keskittyy kylätalolle sekä laavulle, jota on viime kesänä täydennetty ulkorakennuksella sekä aluetta muutenkin kohentamalla. Kylätaloa pyörittää kyläläisten valitsema Susikkaan kylätoimikunta.

Vakituisen asutuksen lisäksi kesällä kylä herää uuteen eloon, kun lukuisat kesäasukkaat asettuvat mökeilleen ja ottavat omalta osaltaan osaa kylän toimintaan.

Kylätoiminta sai alkunsa, kun 1980- luvun alussa joukko kyläläisiä aktivoitui ajattelemaan kylän toimintaa. He toimivat epävirallisena kylätoimikuntana joitakin vuosia, kunnes perustettiin virallinen Susikkaan kyläyhteisö ry. 

Aluksi yhdistys toimi Kaitalammin leirikeskuksessa, esim. joulujuhlat ja muut tilaisuudet. Kylätalo rakennettiin 1990-luvun alkupuolella, rahaa ei ollut - tukkitalkoista lähdettiin ja hankkeen puuhamies Mauno Heinämäki lainasi jopa omaa rahaa kylätalon rakentamiseksi. 

Talo rakennettiin joen varteen innokkaiden talkoolaisten toimesta. Talo valmistui ja näin saatiin tilat mm. aiemmin vanhan pikkukoulun tiloissa toimineelle laulupiirille, kutojille ja muille harrastuspiireille. Tansseja pystyttiin myös järjestämään säännöllisesti ja oman katon alla.